Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelés:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a www.futazas.hu oldalon regisztrált, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. 

Ennek megfelelően tájékoztatjuk a felhasználóinkatt, hogy a  www.futazas.hu oldalon személyes fiók létrehozásához (regisztrációhoz) az alábbi adatok megadása kötelező: név, felhasználónév, email cím. A regisztráció szükséges ahhoz, hogy a felhasználó a Mesélj Te is! blogban saját írást rögzítsen, az oldalon található írásokat véleményezze. A felhasználó a regisztrációval feliratkozik a Futazás.hu Kft. negyedévente küldött Hírlevelére, melyet az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött levéllel tud lemondani. A regiszráció során megadott adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra.

Ha a felhasználó megbízza a Futazás.hu Kft-t (www.futazas.hu ), hogy valamely futóversenyre, triatlonversenyre nevezését regisztrálja, vagy a felhasználó részére szállástfoglaljon, akkor az ehhez szükséges felhasználó által megadott adatokat a verseny szervezőjének, a szállás nyújtójának, illetve a közreműködő utazási irodának a Futazás.hu Kft továbbíthatja.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

•        az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

•        az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Mindez megtalálható az alábbi jogszabályokban:

-          2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

-          2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

-          2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

-          2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

-          2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

-          2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

-          16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Fel