Megállapodás - Futóknak

A futazas.hu weboldal a Futazás.hu Kft. tulajdonát képezi. A Futazás.hu szolgáltatásait igénybe vevő Futókra (továbbiakban: Megrendelő) a Futazás.hu Kft (továbbiakban Szolgáltató) által, az alábbiakban megfogalmazott feltételek érvényesek.

A Szolgáltató adatai:

Futazás.hu Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1135 Budapest, Palóc u. 3. 6/1.
Adószám: 24681267-1-41
Bankszámlaszám: 10401213-50526689-74551009

 1. A Megállapodás a Megrendelő által kiválasztott, a Szolgáltató www.futazas.hu cím alatt található internetes oldalán szereplő valamely futóversenyre vonatkozó felkészülési tanácsadásra, illetve 213/1996. (XII. 23.) 1. § (2) g) pontjában nevesített, utazási csomagnak nem minősülő szállásfoglalásra, sportrendezvényen való regisztrációra, nevezésre illetőleg ezzel kapcsolatos ügyek intézésére vonatkozik.
 2. A Megrendelő kizárólag az 1-es pontban megjelölt szolgáltatásra ad megbízást. Minden egyéb díjigényt, ami a szolgáltatáshoz kapcsolódik (pl. utazás költsége, szállásdíj, belépők, étkezés, transzferek, helyi idegenvezetők díja stb.) saját maga fizeti meg közvetlenül a helyi szolgáltatónak.
 3.  A szolgáltatásra való megállapodás életbe lépése:
  az internetes foglalás keretében, a Megrendelő ajánlat kérést követően az ajánlatban szereplő regisztrációs díj, foglalási díj összegének, 3 napon belül, a Szolgáltató által megadott bankszámlára történő átutalásával lép hatályba a Megrendelő (illetve a Megrendelő által képviselt további személyek) valamint a Szolgáltató között.
 4.  A Szolgáltató repülő- és vonatjegy értékesítéssel nem foglalkozik, de igény esetén közbenjár a teljes körű ügyintézésben. Az utazáson való részvételi jog átruházása esetén a repülő- és vonatjegyek átruházásának intézését más személy számára a Szolgáltató nem vállalja, ez ügyben a repülő- és vonatjegyeket értékesítő partnercég eljárása és szabályzata alapján járhat el a Megrendelő.
 5. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben a futóverseny,triatlonverseny meghiúsul, vagy a Megrendelő a versenyen bármely okból kifolyólag nem indul el, vagy a verseny feladására kényszerül.
 6. Nevezést követően a versenyen való részvétel nem lemondható, azaz a nevezési díj összege nem téríthető vissza lemondás esetén sem – kivéve, ha erre a Verseny szervezője lehetőséget biztosít.
 7. Szállásfoglalást követően lemondásra a szerződésben megjelölt érkezési nap előtt 30 nappal van lehetőség. Ebben az esetben a szállásfoglalás díjának adminisztrációs díjjal csökkentett összege a Megrendelő részére visszafizetésre kerül.
 8. Amennyiben a szállás lemondását a 7. pontban megjelölt időpontnál későbbi időpontban jelzi a Megrendelő, akkor a Szállásadó szerződésében foglaltak az irányadóak a szállás díj visszatérítésének tekintetében.
 9. A Regisztrációs díj az utasbiztosítás díját nem tartalmazza! Ha a Megrendelő nem rendelkezik utasbiztosítással, az ebből eredő károkért, költségekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 10. A Megrendelő az internetes jelentkezéssel igazolja, hogy a részvételi feltételeket figyelmesen átolvasta, a szerződésben foglaltakat elfogadja, a rá vonatkozó jogszabályokat betartja.

 

Fel